ประเภทธุรกิจ

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่

เน้นนำเข้าผ้าอ้อมเด็ก, ส่งออกกล้วยไม้สด, ผ้านอนที่ใช้บุที่นั่งรถยนตร์

ผ้าอ้อมผู้ใหญ่

ผู้จัดจำหน่ายผ้าอ้อมผู้ใหญ่, ผ้าอ้อมสำหรับเด็ก, แผ่นรองซับและผ้าอนามัยสตรี, ผ้าอ้อมสุนัข บริการส่งถึงบ้าน

ตัวแทนจำหน่าย ผ้าอ้อมเด็ก ผู้ใหญ่

ผลิตและจำหน่าย ผ้าอ้อมเด็ก ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และเป็นตัวแทนจำหน่าย แผ่นรองซับ ผ้าเย็น ผ้าอนามัย

ผ้าอ้อมเด็ก ผู้ใหญ่ ตราโมบิ จากญี่ปุ่น

ผลิตผ้าอ้อม