ประเภทธุรกิจ

สื่อสิ่งพิมพ์

ผู้ผลิตนิตยสาร ออโต้คาร์ ภายใต้ลิขสิทธิ์จากประเทศอังกฤษ ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ด้านยานยนต์ เนื่องจากผู้ฟังวิทยุบางคนต้องการที่จะสอบถามปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ ผู้ฟังสามารถสอบถามบน Webboard โดยคุณพัฒนเดช อาสาสรรพกิจจะเป็นผู้เข้ามาตอบคำถามผ่านรายการวิทยุช่อง FM. 102 ด้วยตัวเอง

สำนักพิมพ์

สื่อสิ่งพิมพ์, รับสั่งพิมพ์หนังสือ, นิตยสาร Logistics Thailand

ผู้ผลิต จำหน่าย หนังสือคู่มือเตรียมสอบทุกระดับ

จัดทำหนังสือ เป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนาฬิกาโดยเฉพาะ

สำนักพิมพ์นิตยสาร

ผลิตนิตยสาร จัดแสดงสินค้า, สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม

หนังสือท่องเที่ยวรายเดือน