ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายสีใต้เคลือบไฟสูง,ไฟต่ำ,สีเทมเพอร่า,สีเมทัลลิค,สีสะเตน,น้ำยาเคลือบ,น้ำยาผสมสีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานตกแต่งเซรามิคและเครื่องปั้นดินเผา

ผู้ผลิตและจำหน่ายดินขาวชนิด ต่างๆ และเคมีภัณฑ์จากต่างประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมเซรามิก สำหรับภาชนะเคลือบ

แผ่นรองเผาชิ้นงานเซรามิค

ตัวแทนจำหน่ายสีเซรามิค, วัสดุ, อุปกรณ์เตาเผาทุกชนิด ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิค และบริการปรับปรุงเตาเผาเพื่อการประหยัดพลังงาน ให้คำปรึกษาเรื่องเตาเผา

ชุดกาแฟเซรามิค, ถ้วยมัคเดี่ยว, ถ้วยมัคพร้อมฝาปิด, นาฬิกาตั้งโต๊ะ, ชุดอาหาร จาน ชาม และของชำร่วยทำจากเซรามิคทุกชนิด

งามอุตสาหกรรมประเภทเหล็ก