ประเภทธุรกิจ

ฟาร์มเกษตร บนเนื้อที่กว่า 104 ไร่ ปลูกพืชสายพันธ์พิเศษที่หายากจากทั่วโลก ปลูกเมล่อนออร์แกนิก ภายในแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วนเป็นค่าเฟ่น่ารัก นำผลิตผลจากฟาร์มมาทำเมนูสุขภาพจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เยี่ยมชมเทคโนโลยีโรงเรีอนจากอิสราเอล โคโรมี ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ดีไอวาย สุดน่ารัก

จำหน่ายส้มโชกุนเบตง,จำหน่ายกิ่งพันธ์ส้มโชกุน,กิ่งพันธ์ลำไยพวงทอง

รับติดตั้ง,จัดการฟาร์มไฮโดรโปนิคส์ ทั้งในและต่างประเทศ,จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการจัดการฟาร์ม เช่น อุปกรณ์การปลูก,สารอาหาร,เมล็ดพันธุ์,สารกำจัดแมลง,สารกำจัดโรคพืช,วัสดุปลูก

ส่งออกผักและผลไม้

จำหน่ายส้มและกิ่งพันธุ์

ผลไม้ส่งออก

สวนส้มจี๊ด

ผู้ปลูกและส่งออกลำไย, ลิ้นจี่สด

ผู้ปลูกและส่งออกมังคุด กล้วยไข่

แคตตาล็อกออนไลน์ จากการค้นหา ผู้ปลูกและส่งผลไม้และผัก

Sorry, we can't find ผู้ปลูกและส่งผลไม้และผัก in our Catalog Online listings. You may like to try out our sourcing service.