ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายปลีก-ส่ง เบญจรงค์ แก้วเบญจรงค์ สินค้านำเข้าโดยตรงจาก สาธารณรัฐเชค เยอรมัน และสโลวัก มีเครื่องแก้วเจียระไน, เครื่องประดับ ของที่ระลึก, ชุดบนโต๊ะอาหาร porcelain

เครื่องแก้ว