ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรมทุกประเภทและเคมีภัณฑ์ เช่น น้ำมันไฮดรอลิค,น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ทุกประเภท,น้ำมันเครื่องรถหนัก,น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม,น้ำมันเกียร์ยานยนต์,น้ำมันเบรก,จาระบีสำหรับเครื่องจักร,จาระบีสำหรับยานยนต์,จาระบีฟู้ดเกรด,น้ำมันคอมเพรสเซอร์ทำความเย็น,น้ำมันตัดกลึงทุกประเภท,น้ำมันถ่ายเทความร้อน

ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหัวเชื้อล้างเครื่องยนต์ภายใน

ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องจักรอุตสาหกรรม

น้ำมัน ซื้อมา-ขายไป และขนส่ง

ซื้อมา-ขายไป น้ำมันเคมีอุตสาหกรรมโรงงาน

ซื้อมา-ขายไป น้ำมันหัวเชื้อ, สารดูดความชื้น

ในกลุ่มบริษัท ค้าน้ำมัน