ประเภทธุรกิจ

รับซื้อ น้ำมันเก่า ทุกชนิด รับประมูล น้ำมันไฮโดรลิก น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว แอมโมเนีย น้ำมันล้าง โซเวนท์ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ทินเนอร์ ทุกชนิด ทุกสภาพ รับซื้อรับกำจัดเศษวัสดุเหลือใช้ กากอุตสาหกรรม รับซื้อถัง 200 ลิตร บริการตรวจสอบดูหน้างาน มีใบอนุญาตรับรอง ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถให้ราคาดี มีใบอนุญาตประกอบการประเภท

บริการกำจัดน้ำมันรีไซเคิลและจำหน่ายน้ำมันเครื่อง

รีไซเคิลน้ำมันเครื่องใช้แล้ว, รับซื้อ ทำน้ำมันหยอดโซ๋

กำจัดกากสารเคมีอุตสาหกรรม รับซื้อน้ำมันเก่า

รับซื้อน้ำมันเก่า

รับซื้อน้ำมันเก่า ทุกชนิด