ประเภทธุรกิจ

ฟาร์มปลาช่อนอเมซอน ศิริวรรณฟาร์ม นครปฐม เป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาช่อนอเมซอน อะราไพม่า ซุปเปอร์เรด Arapaima Gigas จำหน่ายและส่งออกปลาช่อนอเมซอน อะราไพม่า ผ่าน CITES แห่งแรกแห่งเดียวของประเทศไทย

จำหน่ายปลาแปรรูป, ปลาส้ม, ปลาแดดเดียว, ปลาหวาน

จำหน่ายปลาทูสด

ปลากดแช่ ซูริมิ (ส่งออก)

ผลิตภัณฑ์แปรรูป จำหน่ายส่ง-ส่งออก ผลิตและจำหน่ายปลาทูน่ากระป๋อง

จำหน่ายปลาสวยงาม

ผลิตลูกชิ้นปลา,ทอดมัน

ผู้ผลิตและจำหน่ายปลา,ผลิตภัณฑ์จากปลาสดแช่เย็นหรือแช่แข็ง

ส่งออกปลาทะเลแช่แข็ง