ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายหมึกพิมพ์

จำหน่ายหมึกพริ้นเตอร์ ซื้อมา-ขายไป

จำหน่ายหมึกปริ้นเตอร์

หมึกปริ้นเตอร์

จำหน่ายหมึกปริ๊นเตอร์ หมึกแฟ็กส์

จำหน่ายหมึกคอมพิวเตอร์ทุกประเภท

ผลิตและจำหน่ายเครื่องพิมพ์และหมึกพิมพ์

หมึกพิมพ์

ตัวแทนจำหน่ายหมึกปริ้นเตอร์ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

จำหน่ยผงหมึกที่ใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์