ประเภทธุรกิจ

PTN Group ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีประสบการณ์มากมายในธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง อีกทั้งยังมีคลังสินค้าแช่เย็นและบริการห้องเย็น

บริษัท สตาร์ฟู้ดส์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่ายและแปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง สินค้ามีมาตรฐานความปลอดภับ บริการขนส่งทั่วประเทศ

บริษัท ไทย มหาชัย ซีฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง, บริการรับฝากแช่เย็น และเช่าพื้นที่โรงงาน

อาหารทะเลแช่แข็ง

ปลาทูน่า , ปลาแมคคาเรล

อาหารทะเลแช่แข็ง ปูนิ่ม เนื้อปูแกะ ทูน่า ปลาซาร์ดีน กุ้ง

จำหน่ายอาหารทะเล และวัตถุดิบประกอบอาหาร แช่แข็ง

อาหารแปรรูปจำพวกปลา, สัตว์น้ำ

อาหารทะเลแช่แข็ง