ประเภทธุรกิจ

PTN Group ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีประสบการณ์มากมายในธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง อีกทั้งยังมีคลังสินค้าแช่เย็นและบริการห้องเย็น

บริษัท สตาร์ฟู้ดส์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่ายและแปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง สินค้ามีมาตรฐานความปลอดภับ บริการขนส่งทั่วประเทศ

บริษัท ไทย มหาชัย ซีฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง, บริการรับฝากแช่เย็น และเช่าพื้นที่โรงงาน

อาหารทะเลแช่แข็ง ปูนิ่ม เนื้อปูแกะ ทูน่า ปลาซาร์ดีน กุ้ง

จำหน่ายอาหารทะเล และวัตถุดิบประกอบอาหาร แช่แข็ง

อาหารทะเลแช่แข็ง

อาหารแปรรูปจำพวกปลา, สัตว์น้ำ

อาหารทะเลแช่แข็ง

ปลาทูน่า , ปลาแมคคาเรล