ประเภทธุรกิจ

รับเจาะน้ำบาดาลงานระบบประปา, งานเป่าล้างบ่อบาดาล,ติดตั้งปั๊ม, งานหอถังเหล็ก, งานเชื่อม,จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง

ปิโตเลียม ขุดเจาะก๊าซธรรมชาติ

บริการขุดเจาะ

บริการขุดเจาะน้ำมัน