ประเภทธุรกิจ

ให้บริการดูแลและทำความสะอาด ซ่อมแซม เครื่องหนัง ผ้า (กระเป๋า, เข็มขัด, รองเท้า) เบรนด์เนม

ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนัง

โรงงานฟอกหนังสัตว์

ผลิตและจำหน่ายหนังสัตว์ฟอกแล้ว

รับซื้อหนังสัตว์

ย้อม ฟอกหนัง

บริษัท อาอิชิ แอลพ์ ออโตเลทเธอร์ จำกัด บริการย้อมสีและเคลือบสีหนังสัตว์ ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ หนังสัตว์ เครื่องหนัง หนังเทียม เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต และตกแต่งหนังผืนสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์ประกอบในรถยนต์ ได้แก่ หัวเกียร์ พวงมาลัย และบู้ท