ประเภทธุรกิจ

ให้บริการดูแลและทำความสะอาด ซ่อมแซม เครื่องหนัง ผ้า (กระเป๋า, เข็มขัด, รองเท้า) เบรนด์เนม

ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนัง

รับซื้อหนังสัตว์

ย้อม ฟอกหนัง

โรงงานย้อมสีและเคลือบหนังสัตว์

โรงงานฟอกหนังสัตว์

ผลิตและจำหน่ายหนังสัตว์ฟอกแล้ว