ประเภทธุรกิจ

  ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพของช่องปาก และฟัน  เด็ก คลีนิคทันตกรรม พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านทันตกรรม โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง ทุกเรื่องเกี่ยวกับฟัน    ยินดีต้อนรับ คลินิกทันตกรรมดีเด้นท์  (คลองหลวง 24)  ทันตกรรม คลีนิครักษาฟัน ย่านรังสิต ริมถนนพหโยธิน

มีนำ พรเพ็ญ meenum pornphen นำเข้า จำหน่ายอุปกรณ์ทำฟัน , มีนำ พรเพ็ญ วัสดุทำฟัน และ เครื่องมือทันตกรรม ,มีนำ พรเพ็ญ อุปกรณ์ทันตกรรม มีนำ พรเพ็ญ ขายอุปกรณ์ทำฟัน เครื่องมือแลปทันตกรรม เครื่องกรอไมโครมอเตอร์ , มีนำ พรเพ็ญ อุปกรณ์ทำฟันปลอม วัสดุทำฟันปลอม วัสดุพิมพ์ปาก ทำฟันปลอม , มีนำ พรเพ็ญ วัสดุ-อุปกรณ์ทันตกรรมทุกชนิด

เราให้บริการทันตกรรมครบวงจรโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง บริการทันตกรรมทั่วไป เช่น จัดฟัน ฟอกสีฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน รักษาคลองรากฟัน ฟันปลอม ครอบฟัน ให้บริการทันตกรรมที่ซับซ้อนขึ้น เช่น รากฟันเทียม เคลือบผิวฟันวีเนียร์และจัดฟันร่วมกับผ่าตัดขากรรไกร คลินิกตั้งอยู่ตรงข้ามประตู 108 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือทันตกรรมทั้งหมด

ทำฟัน, ใส่ฟัน, จัดฟัน, รักษารากฟัน, รากเทียม, ขูดหินปูน, ให้คำปรึกษาด้านทันตกรรมครบวงจร, ศูนย์ทันตกรรมครบวงจร

คลีนิคทันตกรรมครบวงจรพร้อมเครื่องมือและเครื่อง X-Ray อันทันสมัย - ทันตกรรมรากเทียม - ทันตกรรมใส่ฟัน - ทันตกรรมจัดฟัน - ทันตกรรมสำหรับเด็ก - ทันตกรรมเพื่อการตกแต่ง - ทันตกรรมทุกสาขา

จัดฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, รักษารากฟัน, ขูดหินปูน

บริการทันตกรรมรากเทียม, รักษารากฟัน จัดฟัน ฟอกสีฟัน รักษาโรคเหงือก ผ่าฟันคุด, Ceramic, Crown, Bridge, Implant, Tooht Whitening ด้วยเครื่องมือทันสมัย สะอาด ปราศจากเชื้อ โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา

ผู้ชำนาญเฉพาะทางด้านวิชา ทันตกรรมประดิษฐ์ ทำฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน จัดฟัน เคลือบหินปูน