ประเภทธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ายถั่วลิสง

ถั่วต่างๆ

ถั่วอบกะทิ รถกาแฟ ถั่วอบหน้างา

ขนมประเภทถั่ว

ขนมประเภทถั่ว

ผู้ผลิตและจำหน่ายถั่วเขียว, ถั่วเขียวกระเทาะเปลือก, ถั่วเหลือง.ถั่วดำ, ถั่วแดงหลวง, งาขาวเม็ดใหญ่ , งาขาวเม็ดเล็ก, งาดำ

ถั่วลิสงอบ ถั่วลิสงทอด

การขายส่งถั่วเขียวเม็ด ขายส่งถั่วเขียวลอกเปลือก