ประเภทธุรกิจ

จำหน่าย-รับซื้อ ถัง, ถังพลาสติก 30- 200 ลิตร, ถัง bulk 1,000 lt, ถังเหล็กทุกชนิด, แกลอน 20-60 ลิตร, ถังเหล็ก 200 ลิตร, ถังน้ำ, ถังขยะ, ถังใช้แล้ว, ถังมือสอง, ถัง 1,000 ลิตร ถัง 1,000 ลิตร ฐานพลาสติก, ถัง 1,000 ลิตร ฐานเหล็ก, ถัง 1,000 ลิตร ฐานไม้, รับจ้างล้างถังบรรจุเคมี ของโรงงานอุตสาหกรรม,

ถังเหล็ก ถังพลาสติก รีไซเคิล รับงานประมูลถังเหล็กรีไซเคิล จำหน่ายถังเหล็กขนาดบรรจุ 200 ลิตร และ ถังพลาสติก และ ถังขนาดต่างๆ ทั่วประเทศ ถังเหล็กขนาดบรรจุ 200 ลิตร เช่น ถังกาวเรซิ่น, ถังทินเนอร์ ถังโซเว้นท์ ถังเคมีต่างๆ ถังเหล็กขนาดบรรจุ 100 ลิตร เช่น ถังใส่กาวลาเท็กซ์, ถังเหล็กขนาดบรรจุ 50 ลิตร

บริการรับกำจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม,ถังเหล็ก,ถังพลาสติก,แกลลอน ถังใช้แล้ว,รีไซเคิล,น้ำมันใช้แล้ว,น้ำมัน,กำจัด,ล้างและซ่อมแซม,บำบัด ล้างและซ่อมแซมภาชนะ

รับซื้อขาย ถังเหล็ก 200 ลิตร, ถังพลาสติก, ถังเหล็กเก่า, ถังเหล็กใช้แล้ว

จำหน่าย และรับซื้อ ถังเปล่า 200 ลิตร ทั้งถังเหล็กและถังพลาสติก (มาตรฐานอุตสาหกรรม 106)

จำหน่ายถังเปล่า 200 ลิตร (ถังโลหะ)ถังขนาดใหญ่ใช้บรรจุ

รับซื้อถังเก่า ถัง ibc มือสอง รับซื้อถังใช้แล้ว ถังรีไซเคิ้ล ทั้งถังเหล็กและถังพลาสติก ไม่จำกัดจำนวนให้ราคาสูง จำหน่ายถังมือสอง ขายถังเก่า จำหน่ายถังใช้แล้วถังน้ำมัน ขายถังเหล็กและถังพลาสติกมือสอง

ถังใช้แล้ว

จำหน่ายถังเหล็ก ถังพลาสติกใช้แล้วจากโรงงาน (ผลิต)

บริการทำถังรีไซเคิลและขายถัง