ประเภทธุรกิจ

บริการรับซ่อมห้องเย็นอุตสาหกรรม บริการรับปรับปรุงระบบทำความเย็น เปลี่ยนอุปกรณ์คอนเพรสเซอร์เก่าที่กินไฟมาก ให้กับห้องเย็นที่ใช้มานาน เพื่อประสิทธิภาพการทำงานและลดค่าใช้ไฟฟ้าช่วยประหยัดต้นทุนรายจ่าย บริการหลังการขาย มีคลิปวิดีโอสอนช่างในการจัดการกับปัญหาเบื้องต้น มีทีม service เข้าถึงหน้างานได้เร็วที่สุด

ชนิด2ไกร์, 3ไกร์ มือหมุนและไฟฟ้า รถเข็นผู้ป่วย ที่นอนลม และครุภัณฑ์สำหรับใช้โรงพยาบาลทุกชนิด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ช่วยหายใจ เครื่องช่วยหายใจ CPAP สำหรับผู้มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับและรักษาอาการนอนกรน จำหน่าย เครื่องช่วยฟัง (Hearing aid) เพื่อการได้ยินที่ชัดเจนขึ้น จัดจำหน่ายอุปกรณ์ตรวจวัด เครื่องวัดความดันโลหิต