ประเภทธุรกิจ

ชนิด2ไกร์, 3ไกร์ มือหมุนและไฟฟ้า รถเข็นผู้ป่วย ที่นอนลม และครุภัณฑ์สำหรับใช้โรงพยาบาลทุกชนิด จำหน่ายผลิตภัณฑ์ช่วยหายใจ เครื่องช่วยหายใจ cpap สำหรับผู้มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับและรักษาอาการนอนกรน จำหน่าย เครื่องช่วยฟัง (hearing aid) เพื่อการได้ยินที่ชัดเจนขึ้น จัดจำหน่ายอุปกรณ์ตรวจวัด เครื่องวัดความดันโลหิต