ประเภทธุรกิจ

ศูนย์โรคตาหาดใหญ่ เป็นคลินิกตรวจรักษาและรับปรึกษาโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตรวจวัดเลนส์ต้อกระจกด้วยเครื่อง iol master คนไข้สามารถเลือกเลนส์แก้วตาเทียม เพื่อความคมชัดได้หลายระยะ ซึ่งจักษุแพทย์ จะพิจารณาร่วมกับคนไข้ เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น รับประกอบเลนส์สายตาสั้นและสายตายาวแบบไร้รอยต่อ

รักษาโรคตา วัดสายตา ประกอบแว่น คอนเทคเลนส์ ผ่าตัดตา

คลินิกตา ตรวจรักษา ผ่าตัดโรคตา ทั้งต้อกระจก ต้อเนื้อ ต้อหิน โรคจอประสาทตา คัดกรองเบาหวานขึ้นตา วัดสายตาประกอบแว่น

ตรวจรักษาตา วัดสายตา ประกอบแว่นและคอนแทคเลนส์โดยจักษุแพทย์

คลินิกตา

สถานพยาบาลเวชกรรมทางตา ตรวจรักษาตา

คลินิกตา

บริการโรคทางตา ประกอบแว่น ตัดแว่น ศัลยกรรมตา 2 ชั้น

สถานพยาบาลรักษาตา ระบบเลเซอร์