ประเภทธุรกิจ

อุปกรณ์เซนเซอร์ทุกชนิด อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์สำหรับติดตู้ควบคุม สวิทช์บอร์ดไฟฟ้า เบรคเกอร์ เครื่องมือวัดและทดสอบ ด้านงานอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สัญญาณไฟและเสียง

สอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทั้งใน และนอกสถานที่ และจำหน่ายเครื่องมือวัด

ผลิตและจำหน่ายเครื่องทดสอบในงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

ศูนย์ทดสอบเกี่บวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า

บริการสอบเทียบ มาตรวัดอัตราการไหล ในระบบโรงงานอุตสาหกรรม

สำนักงานทนายความ รับปรึกษากฎหมาย รับว่าความทั่วราชอาณาจักร รับว่าความทุกคดี คดีแพ่ง อาญา ครอบครัว มรดก หย่า พินัยกรรม ปรึกษาทนายที่มีประสบการณ์ ทนายปรึกษาทุกคดี คดีครอบครัวคดีแพ่งคดีอาญา คดีครอบครัว ฟ้องหย่า โดยรับว่าความในคดีทั่วไป เช่น ยื่นฟ้อง ยื่นคำให้การ ต่อสู้คดีในชั้นศาล รับรองบุตร

ห้องทดสอบไฟฟ้าและอิเล็คโทนิค