ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายถ่านไฟฉาย

ถ่านไฟฉาย

จำหน่ายถ่ายไฟฉาย

จำหน่ายถ่านไฟฉาย

ผลิตและจำหน่ายถ่านไฟฉาย

ผลิตและจำหน่ายถ่านไฟฉาย

เป็นตัวแทนจำหน่ายยี่ห้อพานาโซนิค

ผลิตบรรจุและจำหน่ายถ่านไฟฉาย, ถ่านอัลดาไลน์และกระบอกไฟฉายผลิต,แบตเตอรี่รถยนต์