ประเภทธุรกิจ

โรงงานผลิตดินน้ำมันทั้งในประเทศ-ส่งออก

ดินน้ำมัน, แป้งโม่

ทำดินน้ำมันที่ใช้สำหรับปั้นงานฝีมือ