ประเภทธุรกิจ

รับวาดภาพสีน้ำมัน, สีอะคลิลิค, จิตรกรรมไทย-สากล, ภาพลายรดน้ำ, ภาพประดับตกแต่งบ้านทุกชนิด

จำหน่ายรูปภาพโบราณ เช่น ภาพโฆษณาเบียร์โบราณ, รถโบราณ, โฆษณาโบราณ, พระเกจิ, ภาพวาด, พระพุทธรูปจากเขมร

ปั้นประติมากรรมไทย-สากล,รูปเคารพ-เทพเจ้า ตัวละครในวรรณคดี, สัตว์หิมพานต์ตกแต่งอาคารด้วยลวดลายบัวปูนปั้น ทั้งภายนอก-ภายใน,เขียนภาพจิตกรรมไทย-สากล,ลงรักปิดทอง และลายรถน้ำ, งานศิลป์ช่าง 10 หมู่

จำหน่ายภาพวาด

จัดแสดงงานศิลปะ, จัดจำหน่ายงานศิลปะ, จำหน่ายของที่ระลึก

ภาพวาด-เขียน

จำหน่ายจิตรกรรมบนแผ่นหนังตะลุงในรูปแบบและขนาดต่างๆ และเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหนังตะลุง

ภาพวาด

จำหน่ายรถโมเดลโบราณ,รูปภาพสีน้ำมัน,โคมไฟ

จำหน่ายประติมากรรมย่อส่วน ผลิตจากหินทรายทั้งแบบประดับผนัง, ตั้งโชว์, ภาพที่ทำจากสีกาแฟ