ประเภทธุรกิจ

อุปกรณ์ตัดเย็บทุกชนิด กระดุม,ซิป,ผ้า,ด้าย,เม็ดเลื่อม

กระดุมเสื้อผ้า, ด้าย

กระดุม

รับพ่นสีกระดุม

กระดุมโลหะ

จำหน่ายกระดุม

จำหน่ายกระดุม

จำหน่ายกระดุม,ลายปัก,ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ