ประเภทธุรกิจ

- กระดุมโลหะ (Jeans Button) Snap Button, Spring Type, Prong Snap, Eyelet Leather Rivet, Snap Button Ring Type, Hook, เครื่องตอก กระดุมอัตโนมัติทุกประเภท - รับซ่อมแซม เครื่องตอกกระดุมอัตโนมัติ - ผลิต และออกแบบกระดุมโลหะทุกชนิด - อบรมการใช้เครื่องตอกกระดุมอัตโนมัติ