ประเภทธุรกิจ

  กระเบื้องล้านนาลีลาวดี มุงหลังคาโรงแรมเชียงราย   กระเบื้องหลังคาล้านนา ลีลาวดี เชียงใหม่ โรงงานกระเบื้องหลังคาโบราณ เชียงใหม่ ผู้ผลิตและขายส่ง กระเบื้องมุงหลังคาล้านนา กระเบื้องมุงหลังคาซีเมนต์ กระเบื้องหลังคาโบราณสไตล์ย้อนยุค อนุรักษ์ศิลปล้านนาสำหรับงานตกแต่งหลังคา

จำหน่ายส่งกระเบื้องมุงหลังคาไทยโบราณ ไทยล้านนา กระเบื้องดินเผา-ซีเมนต์-เซรามิค เคลือบสีต่างๆ กระเบื้องเกล็ดปลาเซรามิกเคลือบ กระเบื้องหม่อม สุโขทัยใบโพธิ์เคลือบสี กระเบื้องว่าวเปียกปูน กระเบื้องซีเมนต์ลายไม้หางตัด กระเบื้องซีเมนต์ลูกคลื่น กลีบบัวลายไม้ กระเบื้องหางว่าว เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนจำหน่ายอุปกรณ์ติดตั้งหลังคากระเบื้อง

ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องโบราณ,กระเบื้องว่าว

กระเบื้องมุงหลังคา และกระเบื้องปูพื้น