แคตตาล็อกออนไลน์

TEXTILE OIL

อุตสาหกรรมสิ่งทอ ในกระบวนการผลิตนั้นมีเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิต แบ่งออกเป็นแต่ละประเภท แต่ละหน้าที่แตกต่างกันไป ในกระบวนการผลิต เช่น อุตสาหกรรมแกนปั่นด้าย เส้นด้าย หล่อลื่นเข็ม อุตสาหกรรมการ์เมนท์

หล่อลื่นจักร เป็นต้น ในแต่ละกระบวนการจำเป็น ต้องได้รับการหล่อลื่นด้วยน้ำมันแต่ละประเภทที่ถูกต้องและเหมาะสม

การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

-CIRCUS N.16,N.25

น้ำมันแร่ที่ผ่านการกลั่นกรองสีอ่อนมีสารเคมี ป้องกันการกัดกร่อนสึกหรอ

และการสะสมของฝุ่นขี้ด้าย เหมาะใช้กับงานทอผ้ายืด (Knitting)

-CONITEX WC 10,15,20 WHITE SILICONE OIL

น้ำมันผ่านเส้นด้าย (Coning Oil) สีขาวใส สามารถล้างน้ำได้ง่าย

(Emulsifiable with water) มีสารAnti Static ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ของเส้นด้ายใยสังเคราะห์ด้วยใช้เส้นด้ายพวก Nylon,Polyester,Polyamide 

-NEEDLE OIL (STO 4001/010,015)

น้ำมันหล่อลื่นกลั่นกรองเป็นพิเศษป้องกันการกัดกร่อนสึกหรอและ

การสะสมของฝุ่นขี้ด้าย บริเวณของกลไกเข็มถักสามารถล้างน้ำออกได้ง่าย

ด้วย (Emulsifiable with water) ใช้ในโรงงานทอผ้ายืด หล่อลื่น เข็มถัก

-SPINPLAT OIL  22,32

น้ำมันแร่ที่ผ่านการกลั่นกรองสีอ่อนมีสารเคมี ป้องกันการกัดกร่อนสึกหรอ

และการสะสมของฝุ่นขี้ด้าย เหมาะใช้กับงานทอผ้ายืด (Knitting)


โปรดขอรายละเอียดหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม