รายงานชี้ องค์กร 54% ที่ใช้ Data Analytics มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น

รายงานใหม่จาก Forrester ที่จัดทำโดย WNS เผยให้เห็นว่า 2 ใน 3 ของผู้ที่เป็น Decision Maker (63%) จากหลายอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพื่อทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และองค์กรมากกว่าครึ่ง (54%) สามารถเพิ่มรายได้มากขึ้น


งานวิจัยจากผู้ที่เป็น Decision Maker จำนวน 450 คน มาจาก 7 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ ธนาคารการเงิน, ประกัน, การผลิต, ค้าปลีก, สินค้าอุปโภคบริโภค, วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต และเทคโนโลยีขั้นสูง จากหลายภูมิภาคทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เผยให้เห็นด้วยว่าองค์กรที่มีการใช้งาน Data Analytics ขั้นสูงและใช้มาสักพักหนึ่งแล้วจะเห็นว่า 54% ขององค์กรสามารถเพิ่มรายได้มากขึ้น และอีก 44% สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดของตนได้ และยังแสดงให้เห็นอีกว่า องค์กรที่มีความเข้าใจในเรื่องดิจิทัล สามารถบริหารจัดการผลกระทบจากโรคระบาดและการล็อกดาวน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


อีกทั้ง Data Analytics ยังทำให้องค์กรเหล่านั้นมีความ Agile สามารถปรับตัว เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ทั้งในห่วงโซ่อุปทาน, การกระจายสินค้า และความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย ซึ่ง 82% ขององค์กรที่ว่านั้นจะมีรายได้เติบโตขึ้นเมื่อเทียบแบบ year-on-year ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงก็ตาม


ที่มา : https://www.adpt.news/2022/02/18/report-54-of-orgs-with-advanced-data-analytics-have-increased-their-revenue/

 

บทความแนะนำ

กลยุทธ์การตลาดที่เราคุ้นเคยกันมาตลอดนั่นก็คือ 4P’s ประกอบด้วย Product, Price, Place และ Promotion ซึ่งเป็นพื้นฐานหรือ

รายงานใหม่จาก Forrester ที่จัดทำโดย WNS เผยให้เห็นว่า 2 ใน 3 ของผู้ที่เป็น Decision Maker (63%) จากหลายอุตสาหกรรมได้เ

ในยุคที่สื่อดิจิทัลกำลังเติบโต พื้นที่ทางการค้าใหม่ ๆ เกิดใหม่มากขึ้น ผู้บริโภคมีการปรับตัวไปหาข้อมูลในการซื้อสินค้าแ

Marketing Mix ถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ทุกธุรกิจควรจะพิจารณาร่วมกับแผนการตลาด เพื่อให้แผนการตลาดสำเร็จตามที่ตั้งเป้