ประเภทธุรกิจ

บริษัท กันตนา โพสท์ โปรดักชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับภาพยนตร์ระบบดิจิตอล ทั้งในแบบสองมิติและสามมิติตั้งแต่การตัดต่อภาพยนตร์ การลำดับภาพ การแต่งสีภาพสำหรับภาพยนตร์ การผลิตสื่อภาพยนตร์เพื่อฉายในระบบดิจิตอล การทำเทคนิคภาพพิเศษ

อุปกรณ์กายถ่ายและฉายภาพยนต์, ให้เช่าเครื่องปั่นไฟ, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ให้บริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์ ประกอบด้วยพื้นที่เพื่อขายหรือให้เช่าในธุรกิจสร้างภาพยนตร์, ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำและ/หรือประกอบการถ่ายทำภาพยนตร์, บริการล้างและพิมพ์ฟิล์มภาพยนตร์, บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์,บริการเทคนิคด้านภาพ, ให้เช่าโรงถ่ายภาพยนตร์โดยมีสตูด

จำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายทำละคร ถ่ายทำภาพยนต์ ถ่ายทำวีดีโอ

อุปกรณ์ให้เช่าในการถ่ายทำภาพยนต์ และ อุปกรณ์สำหรับงาน Event

ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ และกล้องวิดีโอ

ให้เช่าอุปกรณ์การถ่ายภาพยนต์

ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายภาพยนต์ และผู้ดูแล

ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ และกล้องวิดีโอ

ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ และกล้องวิดีโอ