บริษัท นอร์ธสตาร์เวิรล์ด จำกัด

ที่อยู่
30 ถนนพหลโยธิน 9 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:30

สินค้าและบริการ

ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ และกล้องวิดีโอ