ประเภทธุรกิจ

บริการพัฒนาโปรแกรมบัญชีให้ตรงงานลูกค้า รวดเร็ว ไม่ซ้ำซ้อน ออกแบบโปรแกรมให้มีความยืดหยุ่นเหมาะกับทุกธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพงานลูกค้า พัฒนาบุคลากรให้บริการลูกค้ารวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ติดตามแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ระบบงานที่พัฒนา ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานขาย ระบบการเงินรับ/จ่าย 

เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติทั้งระดับตรี และ MBA ระดับตรี สอนที่ปทุมธานี MBA สอนในกรุงเทพ ใช้ภาษาอังกฤษใน การสอน ระดับตรีมี 5 โครงการ บริหารธุรกิจ (BBA), Software Engineering Computer Science, Telecommunication, Built Environment Internationnal Undergraduate and Graduate Programs

จำหน่ายคอมพิวเตอร์ และให้บริการด้านงานซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ

จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมแซม และปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในองค์กร DataCenter,Server,Cisco infrastructure,WirelessLAN,LAN,VoIP,Fax Software,GPS Tracker,Fleet Management,CCTV,IP CAM,Computer Component,Ink

จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Notebook, Netbook, LAN, Network, Firewall, เดินระบบ Voip, Software, Solution, Web, Internet, Computer, Pda, กล้องวงจรปิด, ซอฟท์แวร์, โน๊ตบุ๊ค, ไฟร์วอลล์, เดินแลน, เครือข่าย, เซิร์ฟเวอร์, Server, CCTV, บริการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด, ซ่อมคอมพิวเตอร์

บริษัท คอมพิวเตอร์ โซนซิสเต็มท์ บิวเดอร์ จำกัด computer zone ร้านขายคอมพิวเตอร์ นครสวรรค์ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ พีซี (pc computer), คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (notebook) lenovo desktops, all in ones, thinkcentre, คอมพิวเตอร์พีซี lemel pc computer นครสวรรค์     ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

บริการติดตั้ง วางระบบฐานข้อมูล และเขียนโปรแกรม linux, mysql delphi, mobile computing, fire alarm with sms, โปรแกรมร้านอาหาร, โปรแกรมเงินเดือน, โปรแกรม dtac centre, computer software, micro erp

ไอที, สมาร์ทการด์