ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายเครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือวัด และเครื่องควบคุมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

นำเข้าสินค้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของประเทศไทยเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ