ประเภทธุรกิจ

อาหารส่งออกทุกประเภท

ตัวแทนนำเข้าอัลลอยระหว่างประเทศ ผลิตจากโลหะที่มีความบริสุทธิ์สูงปราศจาก แคดเมียม ตะกั่ว บิสมัท เบริลเลี่ยม และ โลหะอันตรายเพื่อการผลิตเครื่องประดับ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

นำเข้า/ส่งออก

นำเข้าสินค้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของประเทศไทยเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ

ตัวแทนขนส่งระหว่างประเทศ

บริการขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางอากาศ

ส่งออก

ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือและอากาศ, ให้คำปรึกษาในด้านการส่งออกและนำเข้าสินค้ารวมถึงบริการดำเนินพิธีการทางด้านศุลกากร, ชิปปิ้งออกของ, การแพคกิ้ง บรรจุหีบห่อสินค้า และขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก รถเทรลเลอร์