ประเภทธุรกิจ

อาหารส่งออกทุกประเภท

ตัวแทนนำเข้าอัลลอยระหว่างประเทศ ผลิตจากโลหะที่มีความบริสุทธิ์สูงปราศจาก แคดเมียม ตะกั่ว บิสมัท เบริลเลี่ยม และ โลหะอันตรายเพื่อการผลิตเครื่องประดับ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

บริการตัวแทนส่งออก บริการแพ็คลังไม้ แพ็คพาเลท แพ็คลงกล่อง และอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ บริการขนย้ายเครื่องจักรทั้งนำเข้าและส่งออก บริการขออนุญาติกรมศิลปากร เพื่อ ส่งออกพระพุทธรูปและศิลปวัตถุ บริการขนส่งไปต่างประเทศ บริการโกดังเก็บสินค้า บริการขนส่งภายในประเทศ

นำเข้า/ส่งออก

นำเข้าสินค้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของประเทศไทยเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ

บริการขนส่งสินค้าทั้งทางเรือและทางอากาศ

ตัวแทนขนส่งระหว่างประเทศ

ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือและอากาศ, ให้คำปรึกษาในด้านการส่งออกและนำเข้าสินค้ารวมถึงบริการดำเนินพิธีการทางด้านศุลกากร, ชิปปิ้งออกของ, การแพคกิ้ง บรรจุหีบห่อสินค้า และขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก รถเทรลเลอร์

ส่งออก