ประเภทธุรกิจ

  ไข่ไก่ราคาหน้าฟาร์ม ปรับราคาตามสภาพต้นทุนการเลี้ยง ผลผลิตตามฤดูกาลและสภาวะความต้องการของตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออกภายใต้การกำกับดูแลจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (egg board) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบถามราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มแต่ละวันได้จาก บริษัท ยู่สูง จำกัด ผู้ค้าส่งไข่ไก่ชลบุรี

ฟาร์มไก่ไข่และจำหน่ายไข่ไก่สด

จำหน่ายปุ๋ยเคมี เคมีเกษตร อาหารสัตว์ และประกอบกิจการฟาร์มไก่ไข่

บริการส่งไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่เยี่ยวม้า ไข่เค็ม หรือต้องการไข่แดง ไข่ขาว ไข่ต้มแก้บนเราก็มีขาย อยากจะเปิดร้านขายไข่ไก่แต่ยังไม่รู้จะไปเริ่มหาซื้อไข่ไก่จากที่ไหน จะไปวิ่งหาฟาร์มไข่ไก่ก็ยากที่จะรู้ว่าฟาร์มไก่ไหนที่มีไข่ไก่ที่ดี ราคาที่ไหนถูกสุด อยากได้ราคาถูกก็ต้องสั่งจากฟาร์มครั้งละมากๆ ทั้งที่พึ่งจะเริ่มต้นธุรกิจก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอีกหลายอย่าง

ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ ผลิตและจำหน่ายไข่ไก่

ปลาป่วย ตัวเปื่อย ตัวบวม ตัวแดง ผลิตภัณฑ์กำจัดเห็บปลา ปลิงใส หนอนสมอ พยาธิภายนอก   ยารักษาโรคสัตว์ปีก ไก่ฟาร์ม ไก่เนื้อไก่ไข่ ไก่สามสาย ไก่ชน เป็ด นกสวยงาม นกกระทา ยารักษาไก่ชน ยารักษาเป็ด ยารักษานก ยารักษาไก่สามสาย ยารักษาไก่เนื้อ ยารักษาไก่ไข่ ยารักษาเป็ด เป็ดไข่ ยารักษานก นกฟิ้นท์

ฟาร์มและจำหน่ายไข่ไก่สด

ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่และไก่สาว

ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่และผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ฟาร์มไก่ผลิตไข่ออแกนิคและปลูกผักออกแกนิค