โรงงานผลิตน้ำดื่มโพลา ดำรงค์ศิลป์ เชียงใหม่

https://www.น้ำดื่มโพลา.com

81/2 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน, เชียงใหม่

4 อําเภอ/เขต

7 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่

6 อําเภอ/เขต

25 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ พะเยา

2 อําเภอ/เขต

3 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน

1 อําเภอ/เขต

1 ตำบล/แขวง