ผู้ตรวจสอบและเซ็นรับรองระบบไฟฟ้าโรงงาน (ระดับวุฒิวิศวกร)

https://www.allpowerandenergy.co.th

66/279 หมู่ 6 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

33 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, กำแพงเพชร, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท, ชัยภูมิ, นครนายก, นครปฐม, นครราชสีมา, นครสวรรค์, นนทบุรี, บุรีรัมย์, ปทุมธานี, ประจวบคีรีขันธ์, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, พิจิตร, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, สระแก้ว, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี, อ่างทอง, เพชรบุรี, เพชรบูรณ์

307 อําเภอ/เขต

2139 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ ตราด

1 อําเภอ/เขต

1 ตำบล/แขวง