เครื่องกลึง-เครื่องมิลลิ่ง มือสอง นครปฐม

https://www.ตี๋ใหญ่ทูลลิ่ง-ซัพพลาย.com

25/39 หมู่ 7 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน นครปฐม 73110

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม

2 อําเภอ/เขต

23 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ

28 อําเภอ/เขต

107 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร

2 อําเภอ/เขต

14 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี

5 อําเภอ/เขต

25 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี

3 อําเภอ/เขต

16 ตำบล/แขวง