กำจัดปลวกกรุงเทพ

https://www.กำจัดปลวก-กรุงเทพ.com

21 ซอย รามคำเเหง 16 (แม้นเขียน 2) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ

28 อําเภอ/เขต

106 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ

5 อําเภอ/เขต

23 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี

11 อําเภอ/เขต

40 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา

4 อําเภอ/เขต

27 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร

3 อําเภอ/เขต

15 ตำบล/แขวง