ทาวเวอร์เครน-ทาวเวอร์รีช

https://www.towerreach.co.th

64/1 หมู่ 4 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี

7 อําเภอ/เขต

25 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ

27 อําเภอ/เขต

100 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ

5 อําเภอ/เขต

25 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, สระบุรี

3 อําเภอ/เขต

15 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา

6 อําเภอ/เขต

38 ตำบล/แขวง