รับสร้าง ต่อเติม รีโนเวทโรงงาน - เอส.เจ.ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น

https://www.sjdesign-construction.com

69/295 หมู่ 12 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

21 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, นครนายก, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง, เพชรบุรี

191 อําเภอ/เขต

1358 ตำบล/แขวง