โรงงานผลิตเก้าอี้พลาสติกและตะกร้าผลไม้

https://www.เก้าอี้พลาสติกเอคู่.com

15 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, ราชบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สุพรรณบุรี

90 อําเภอ/เขต

477 ตำบล/แขวง