คอนกรีตผสมเสร็จ ชลบุรี - เอส เจ ซี คอนกรีต

https://www.concretesjc.com

179/11 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, นครนายก, ปราจีนบุรี, ระยอง, สมุทรปราการ, สระแก้ว

61 อําเภอ/เขต

346 ตำบล/แขวง