คลินิกทันตกรรมเด็นทัลวิลลา

https://www.dentalvillaclinic.com

36/8 ถนนเนตรดี ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20130

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

4 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, สมุทรปราการ

17 อําเภอ/เขต

108 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี, ระยอง

9 อําเภอ/เขต

22 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี, ระยอง

9 อําเภอ/เขต

41 ตำบล/แขวง