บริษัท เชื้อไพบูลย์สตีล จำกัด

https://chuaphaibul.yellowpages.co.th

1166 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร

76 อําเภอ/เขต

344 ตำบล/แขวง