ถังพลาสติก-เอส ที เอส พลาสแพ็ค

https://www.ผู้ผลิตแกลลอนพลาสติก.com

123/28 หมู่ 6 ถนนพระราม 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร

2 อําเภอ/เขต

15 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี, สมุทรสงคราม

4 อําเภอ/เขต

23 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี

1 อําเภอ/เขต

15 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม

2 อําเภอ/เขต

20 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ

5 อําเภอ/เขต

23 ตำบล/แขวง