ผลิตภัณฑ์ตราเพชร - ส.เจริญชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง

https://www.traphetroof.com

179/11 หมู่ 8 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง, สมุทรปราการ, สระแก้ว

69 อําเภอ/เขต

386 ตำบล/แขวง