ระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม ภาคใต้ หาดใหญ่

https://justengineering.yellowpages.co.th

525/1 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ สงขลา

3 อําเภอ/เขต

10 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง

2 อําเภอ/เขต

13 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ สตูล

1 อําเภอ/เขต

5 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี

3 อําเภอ/เขต

27 ตำบล/แขวง