โรงงานผลิตขายส่งสีอุตสาหกรรมไทยยงซิง

https://thaiyonghsing.yellowpages.co.th

52/28 หมู่ 3 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

15 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, นครนายก, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, ราชบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สุพรรณบุรี, เพชรบุรี

133 อําเภอ/เขต

929 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี

15 อําเภอ/เขต

31 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

1 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา

3 อําเภอ/เขต

23 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี, ปทุมธานี

5 อําเภอ/เขต

21 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

21 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท, นครนายก, นครปฐม, นครราชสีมา, นครสวรรค์, นนทบุรี, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สระบุรี, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง

169 อําเภอ/เขต

1153 ตำบล/แขวง