ซื้อขายเศษเหล็ก สมุทรปราการ เหล็กน่ำเซ้ง

https://www.ซื้อขายเศษเหล็ก.com

77 หมู่ที่ 5 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

26 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, กาญจนบุรี, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ชัยนาท, นครนายก, นครปฐม, นครราชสีมา, นครสวรรค์, นนทบุรี, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ระยอง, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, สระแก้ว, สิงห์บุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง, เพชรบุรี

213 อําเภอ/เขต

1472 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

3 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์

33 อําเภอ/เขต

236 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

5 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, เพชรบุรี

23 อําเภอ/เขต

198 ตำบล/แขวง

ครอบคลุมพื้นที่

2 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี, ราชบุรี

12 อําเภอ/เขต

58 ตำบล/แขวง