ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ชลบุรี - เอส เจ ซี คอนกรีต

https://www.sjcconcreteproduct.com

179/11 หมู่ 8 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220

พื้นที่บริการ

ครอบคลุมพื้นที่

10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, นครนายก, ปทุมธานี, ปราจีนบุรี, ระยอง, สมุทรปราการ, สระแก้ว

104 อําเภอ/เขต

567 ตำบล/แขวง