หน้าแรก

>

เสียงตอบรับจากผู้ลงโฆษณา

>

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด

คุณกัมพล เลิศเกรียงไกรยิ่ง บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด - ลงโฆษณา Thailand YellowPages
VDO ผู้ลงโฆษณา
 
รูปสินค้าและบริการ



คุณกัมพล เลิศเกรียงไกรยิ่ง

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

 

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด
ลงโฆษณา Thailand YellowPages

 

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด

“ตลอดระยะเวลา 39 ปี เรามุ่งเน้นคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตเป็นเป้าหมาย ทำให้บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด เป็นรายแรกของวงการธุรกิจเครื่องดับเพลิงในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานฉลากเขียว” หนึ่งคำพูดจาก คุณกัมพล เลิศเกรียงไกรยิ่ง ทายาทรุ่นที่สองของบริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด ผู้ซึ่งมีแนวความคิดกว้างไกล และใส่ใจต่อสังคม

 

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด มีความเป็นมาอย่างไรบ้าง

บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด เริ่มต้นทำธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 จนมาถึงปัจจุบัน ร่วม 39 ปี ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีได้มีการนำเข้าสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 ประเทศไทยได้ออกกฏหมายในด้านผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยกำหนดไว้ว่า อุปกรณ์ดับเพลิงจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และได้รับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับใช้ ตามตัวร่าง มอก. ดังนั้นการนำเข้าอุปกรณ์ดับเพลิงจากต่างประเทศจึงจำเป็นต้องทำการทดสอบตาม มอก.332-2537 ก่อนทุกครั้ง ทางบริษัทจึงเริ่มเล็งเห็นว่าที่ประเทศไทยเองก็มีศักยภาพเพียงพอในการผลิตอุปกรณ์ดับเพลิงอยู่แล้ว จึงตัดสินใจเริ่มเริ่มทำการผลิตผลิตภัณฑ์ดับเพลิงจากในประเทศโดยตรงมาจนถึงปัจจุบันนี้

 
สินค้าและบริการของบริษัทมีอะไรบ้าง

สินค้าและบริการของบริษัทจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม โดยจะเน้นกลุ่มหลักไปด้านอุปกรณ์ดับเพลิง ทั้งแบบยกหิ้วได้ และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ โดยทั้งหมดจะใช้น้ำยาดับเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโลก กลุ่มที่สองจะเป็นน้ำยาดับเพลิงแบบโฟม ซึ่งทางบริษัทได้มีการสต็อกเก็บไว้ในปริมาณถึง 20,000 ลิตร เผื่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเนื่องจากน้ำยาดับเพลิงแบบโฟมนี้สามารถใช้ดับได้ทั้งกับน้ำมัน ทินเนอร์ และแอลกอฮอล์ต่างๆ ในส่วนของกลุ่มที่สามจะเป็นบริการฝึกอบรมการดับเพลิง และในกลุ่มสุดท้าย เป็นบริการติดตั้งระบบ ออกแบบ ซ่อมบำรุง และการทำ Hydrostatic Test เครื่องดับเพลิงตามบริษัทต่างๆ

 
ในอนาคตทางบริษัทมีแนวทางการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างไร

หลักเราเน้นในด้านให้บริการและขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีการรับออเดอร์จากลูกค้าก่อนจะส่งคนเข้าไปทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่เคยใช้บริการของเรามาก่อนแล้ว ติดต่อมาแจ้งรายละเอียดให้เราเข้าไปจัดการ

 
การลงโฆษณากับ Thailand YellowPages มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณอย่างไร

Thailand YellowPages เป็นเหมือนหน้าร้านของเรา แต่ไหนแต่ไร เวลาฝ่ายจัดซื้อหรือลูกค้าจะหาซื้อของ เขาจะหาแหล่งข้อมูลจาก Thailand YellowPages เป็นหลัก ซึ่งจากการสอบถามลูกค้าในช่วงที่ผ่านๆ มา ส่วนใหญ่ลูกค้าจะตอบว่ารู้จักเราจาก Thailand YellowPages อยากให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจหน่อย “ขยัน ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ทุ่มเท มีจุดยืน และเป็นผู้ให้ต่อสังคม” อย่ามองแค่ผลกำไรที่จะได้รับ แต่ให้มองถึงผลระยะยาวจากการเป็นผู้ให้ การมอบความจริงใจให้กับลูกค้าจะทำให้ธุรกิจของคุณสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน เพราะเซฟตี้ไม่ใช่เรื่องที่จบลงแค่เงิน แต่เซฟตี้จะต้องให้ความสำคัญต่อมาตรฐานและสิ่งแวดล้อม การเป็นผู้ให้และใส่ใจต่อสังคมนี่เอง จึงทำให้บริษัท นิปปอน เคมิคอล จำกัด สามารถก้าวขึ้นสู่ปีต่อๆ ไปได้อย่างมั่งคง

“จากการสอบถามลูกค้าในช่วงที่ผ่านๆ มา ส่วนใหญ่ลูกค้าจะตอบว่ารู้จักเราจาก Thailand YellowPages”