บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หมวดหมู่ : โฟมพลาสติก

ที่อยู่
175 สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
แฟกซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผลิตและจำหน่ายแปรรูปโฟม พลาสติก